Про проєкт

Геоінформаційний портал – сервіс для візуалізації електронних реєстрів і баз даних зібраних на Єдиній екологічній платформі «ЕкоСистема», що забезпечує проведення аналізу існуючої інформації про стан довкілля для оперативного реагування, прогнозу, прийняття управлінських рішень, звітності та планування, передбачає постійне оновлення.

Портал працює в режимі 24/7 (24 години на добу 7 днів на тиждень) з метою дотримання прав громадян у частині вільного доступу до інформації про стан навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини

Сервіс створений з метою дотримання міжнародних зобов’язань України, у тому числі передбачених Конвенцією про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) та Протоколом про реєстри викидів та перенесення забруднювачів